Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην πράξη
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο "«Αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα» "μπορείτε να ανατρέξετε στην ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ .