Διαδικασίες αλλαγής επισυναπτόμενων αρχείων

Στις παρακάτω οδηγίες, αναγράφεται η διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσετε προκειμένου να αλλάξετε/διορθώσετε τα επισυναπτώμενα δικαιολοηγτικά αρχεία της αίτησής σας.

Από την ιστοσελίδα του έργου 109.uhc.gr  επιλέγουμε το “Υποβληθείσες αιτήσεις / Αναζήτηση”

Στη συνέχεια εισάγετε τα ζητούμενα στοιχεία

Στη συνέχεια επιλέγουμε το "Αλλαγή στοιχείων αίτησης"

Στη συνέχεια στο κάτω μέρος της σελίδας επιλέγουμε το "Σελίδα δικαιολογητικών /Αρχείων"

Και στην συνέχεια επιλέγουμε "Άνοιγμα"

Από το ΕΠΙΛΟΓΗ και ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, μπορούμε να κάνουμε upload το νέο αρχείο το οποίο θα αντικαταστήσει το προηγούμενο.

Στην νέα έκδοση υπάρχει η δυνατότητα πληροφόρησης για την εξέλιξη  (αποδοχή η μη των δικαιολογητικών) της καταχωρημένης αίτησης