Διαδικασία ελέγχου πορείας Αίτησης και επισύναψης αρχείων

Αφού γίνει ανάκτηση της Αίτησης από την ιστοσελίδα του έργου 109.uhc.gr -με την διαδικασία που ήδη έχει περιγραφή - επιλέγουμε “Αλλαγή στοιχείων αίτησης” και στη συνέχεια στο κάτω μέρος της σελίδας επιλέγουμε ”Σελίδα δικαιολογητικών/ Αρχείων“ και βρισκόμαστε στο κατωτέρω περιβάλλον:

Όπως φαίνεται στην παραπάνω εικόνα, στη στήλη Αρχείο μπορείτε να διακρίνετε αν έχει επισυναφθεί ή όχι το εκάστοτε δικαιολογητικό. Αντίστοιχα στη στήλη Κατάσταση Ελέγχου θα φαίνεται η τρέχουσα κατάσταση ελέγχου του δικαιολογητικού.