ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ, ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Ν.ΑΙΓΑΙΟΥ

 

Ενημερώνουμε ότι η πλατφόρμα της ΚΕΕΕ ( 109.uhc.gr ) , στην οποία οι ενδιαφερόμενοι  καταθέτουν τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα «Αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων εργαζομένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας», θα είναι προσβάσιμη  μόνο για την υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Η πρόσβαση για τις λοιπές Περιφέρειες , προς το παρόν, δεν θα είναι δυνατή, για την υποβολή νέων Αιτήσεων, επειδή  έχει καλυφθεί ο αριθμός των ωφελούμενων και υπάρχει μεγάλος αριθμός επιλαχόντων.  
Η πλατφόρμα για τις υπόλοιπες Περιφέρειες, εκτός Ν. Αιγαίου, θα παραμείνει ανοικτή για κατάθεση ή διόρθωση δικαιολογητικών μέχρι και την Τετάρτη  13/1/2021 και ώρα 23:59:59 

Σε περίπτωση εξάντλησης του αριθμού των επιλεγέντων και των επιλαχόντων, η ΚΕΕΕ θα επανέλθει με νέα ανακοίνωση για το εκ νέου άνοιγμα της πλατφόρμας, δίνοντας τη δυνατότητα και σε άλλους ενδιαφερόμενους ωφελούμενους να υποβάλλουν αιτήσεις και δικαιολογητικά.