Επανενεργοποίηση Πλατφόρμας Υποβολής Αιτήσεων - Στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα» ΟΠΣ 5034827

 

Κατόπιν της έκδοσης Προσωρινών Αποτελεσμάτων, τα οποία μπορείτε να βρείτε εδώ, προέκυψε μικρός αριθμός ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ για την ομάδα περιφερειών που βρίσκονται «Σε Μετάβαση» (Δυτική Μακεδονία, Ιόνια νησιά, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη). Ως εκ τούτου, η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (Κ.Ε.Ε.Ε), αποφάσισε τη συνέχιση της διαδικασίας υποδοχής νέων αιτήσεων από ενδιαφερόμενους καθώς και τη συνέχιση υποβολής – διόρθωσης δικαιολογητικών των αιτήσεων που έχουν ήδη υποβληθεί και αφορούν τις ανωτέρω περιφέρειες. Η πλατφόρμα Υποβολής Αιτήσεων θα είναι στη διάθεση των υποψηφίων από σήμερα , 21/01/2021.