Ενημέρωση σχετικά με την καταβολή των εκπαιδευτικών επιδομάτων

 

Το τελευταίο διάστημα η Υπηρεσία μας δέχεται οχλήσεις από ωφελούμενους, οι οποίοι συμμετείχαν και ολοκλήρωσαν τα προγράμματα κατάρτισης, στο πλαίσιο της πράξης «Αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα»

Θέλουμε να ενημερώσουμε όλους τους ωφελούμενους, οι οποίοι ολοκληρώνουν τα προγράμματα κατάρτισης , με παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής και πιστοποίησης, ότι η διαδικασία της καταβολής των εκπαιδευτικών επιδομάτων έχει ξεκινήσει και ήδη έχουν πιστωθεί οι τραπεζικοί λογαριασμοί με το εκπαιδευτικό επίδομα σε περίπου 1.800 ωφελούμενους.

Επισημαίνουμε όμως και πάλι ότι η διαδικασία του ελέγχου για τους συνολικά 15.000 ωφελούμενους που συμμετείχαν στο πρόγραμμα, γίνεται ανά τμήμα και όχι μεμονωμένα ανά άτομο, απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή και χρόνο, εκ μέρους των αρμοδίων Επιτροπών και της οικονομικής υπηρεσίας της Κεντρικής ΄Ενωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος και διενεργείται σύμφωνα με τη ροή των εισερχομένων τμημάτων από πλευράς αναδόχου και τη διαθεσιμότητα των πιστώσεων από πλευράς του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Η όλη διαδικασία δημιουργεί, ενδεχομένως, κάποιες καθυστερήσεις και πιθανά παράπονα εκ μέρους των ωφελούμενων, όμως , από πλευράς ΚΕΕΕ, διαβεβαιώνουμε ότι καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια από τα εμπλεκόμενα μέρη για την όσο το δυνατόν ταχύτερη ολοκλήρωση της καταβολής των επιδομάτων.