Ενημέρωση για το καταβαλλόμενο ποσό του εκπαιδευτικού επιδόματος

 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως κατά την καταβολή του εκπαιδευτικού επιδόματος των καταρτιζόμενων, η ΚΕΕΕ είναι υποχρεωμένη βάσει νόμου να προβεί στις απαραίτητες κρατήσεις. Οι κρατήσεις αυτές είναι: 

  • Φόρος 20% επί του εκπαιδευτικού επιδόματος 
  • Χαρτόσημο 3,6% επί του εκπαιδευτικού επιδόματος 

Για παράδειγμα, έστω ένας καταρτιζόμενος όπου έχει παρακολουθήσει και τις 100 ώρες του προγράμματος.

Το επίδομα που θα του καταβληθεί είναι: 500 – Φόρος20% - Χαρτόσημο3,6% = 500,00€ – 100,00€ – 18,00€ = 382,00€