Ενημέρωση
Ενημερώνουμε ότι η πλατφόρμα της ΚΕΕΕ ( 109.uhc.gr ) , στην οποία οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα «Αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων εργαζομένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας», ΔΕΝ θα είναι πλέον προσβάσιμη για την υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών, επειδή έχει καλυφθεί ο αριθμός των ωφελούμενων και υπάρχει ικανοποιητικός αριθμός επιλαχόντων.