Εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο πρόγραμμα Αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα

Εισάγετε την διεύθυνση της ηλεκτρονικής σας αλληλογραφίας στα παρακάτω πεδία και στη συνέχεια πατήστε [Υποβολή], ώστε να λάβετε στο email σας οδηγίες και τον σύνδεσμο της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής, προκειμένου να την συμπληρώσετε και να την υποβάλλετε.
Παρακαλούμε, ελένξτε εάν το μήνυμα έχει συμπεριληφθεί στην ανεπιθύμητη αλληλογραφία (spam).
Στην περίπτωση που οι σύνδεσμοι  στο e-mail που θα παραλάβετε  δεν είναι ενεργοποιημένοι παρακαλούμε ρυθμίσετε την αποδοχή των ενεργών Links στην εφαρμογή email που χρησιμοποιείτε 
Διεύθυνση email  :
 
Διεύθυνση email (επανάληψη)  :
 

 

Ενημερώνουμε ότι η πλατφόρμα της ΚΕΕΕ ( 109.uhc.gr ) , στην οποία οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα «Αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων εργαζομένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας», θα είναι προσβάσιμη μόνο για την υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών για τις ομάδες περιφερειών Σε Μετάβαση (Δ. Μακεδονία, Πελοπόννησο, Ιόνια Νησιά, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη) και Περισσότερο. Ανεπτυγμένες (Νότιο. Αιγαίο). Η πρόσβαση για τις λοιπές Περιφέρειες , προς το παρόν, δεν θα είναι δυνατή, για την υποβολή νέων Αιτήσεων, επειδή έχει καλυφθεί ο αριθμός των ωφελούμενων και υπάρχει μεγάλος αριθμός επιλαχόντων.