Εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο πρόγραμμα Αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα

Εισάγετε την διεύθυνση της ηλεκτρονικής σας αλληλογραφίας στα παρακάτω πεδία και στη συνέχεια πατήστε [Υποβολή], ώστε να λάβετε στο email σας οδηγίες και τον σύνδεσμο της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής, προκειμένου να την συμπληρώσετε και να την υποβάλλετε.
Παρακαλούμε, ελένξτε εάν το μήνυμα έχει συμπεριληφθεί στην ανεπιθύμητη αλληλογραφία (spam).
Στην περίπτωση που οι σύνδεσμοι  στο e-mail που θα παραλάβετε  δεν είναι ενεργοποιημένοι παρακαλούμε ρυθμίσετε την αποδοχή των ενεργών Links στην εφαρμογή email που χρησιμοποιείτε 
Διεύθυνση email  :
 
Διεύθυνση email (επανάληψη)  :