Ανακοινώσεις

 08 Sep 2020 Ανακοίνωση Προσωρινών αποτελεσμάτων 1ης επιλογής
 03 Jun 2020 Ανακοίνωση προς τους αιτούντες υποψήφιους καταρτιζόμενους
 03 Jun 2020 Διαδικασία ελέγχου πορείας Αίτησης και επισύναψης αρχείων
 29 May 2020 Διαδικασίες αλλαγής επισυναπτόμενων αρχείων
 11 May 2020 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην πράξη