Ανακοινώσεις

 20 Dec 2022 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος: Ολοκληρώθηκε με εντυπωσιακά αποτελέσματα το επιδοτούμενο πρόγραμμα για την αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα
 14 Oct 2021 Ενημέρωση για το καταβαλλόμενο ποσό του εκπαιδευτικού επιδόματος
 20 Jul 2021 Ενημέρωση σχετικά με την καταβολή των εκπαιδευτικών επιδομάτων
 18 May 2021 Ανακοίνωση για την καταβολή εκπαιδευτικών επιδομάτων
 07 May 2021 Ανακοίνωση οριστικών αποτελεσμάτων 7ης επιλογής στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα» ΟΠΣ 5034827
 28 Apr 2021 Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων 7ης επιλογής στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα» ΟΠΣ 5034827
 26 Apr 2021 Ολοκλήρωση κατάθεσης αιτήσεων: Κάλεσμα προς αιτούντες ώστε να ολοκληρώσουν την ανάρτηση των απαιτούμενων δικαιολογητικών και όσων βρίσκονται σε εκκρεμότητα προκειμένου να αξιολογηθεί η αίτησή τους
 09 Apr 2021 Ανακοίνωση οριστικών αποτελεσμάτων 6ης επιλογής, Στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα» ΟΠΣ 5034827
 02 Apr 2021 Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων 6ης επιλογής, Στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα» ΟΠΣ 5034827
 02 Feb 2021 Aνακοίνωση Οριστικών αποτελεσμάτων 5ης επιλογής Στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα» με κωδικό ΟΠΣ 5034827
 21 Jan 2021 Επανενεργοποίηση Πλατφόρμας Υποβολής Αιτήσεων - Στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα» ΟΠΣ 5034827
 18 Jan 2021 Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων 5ης επιλογής, Στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα» ΟΠΣ 5034827
 11 Jan 2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ, ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Ν.ΑΙΓΑΙΟΥ
 10 Dec 2020 Ανακοίνωση Οριστικών αποτελεσμάτων 4ης επιλογής Στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα» με κωδικό ΟΠΣ 5034827
 04 Dec 2020 Ανακοίνωση Προσωρινών αποτελεσμάτων 4ης επιλογής Στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα» με κωδικό ΟΠΣ 5034827
 30 Nov 2020 Ανακοίνωση Οριστικών αποτελεσμάτων 3ης επιλογής, Στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα» με κωδικό ΟΠΣ 5034827
 10 Nov 2020 Ανακοίνωση Προσωρινών αποτελεσμάτων 3ης επιλογής Στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα» με κωδικό ΟΠΣ 5034827
 06 Nov 2020 Τροποποίηση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην πράξη, ως προς την Παράγραφο 5.2
 23 Oct 2020 Διαδικασία επικοινωνίας μεταξύ αναδόχων - παρόχων εκπαιδευτικών υπηρεσιών και ενταγμένων στη Πράξη ωφελούμενων
 19 Oct 2020 Ανακοίνωση Τελικών Αποτελεσμάτων 2ης Επιλογής
 02 Oct 2020 Ανακοίνωση Προσωρινών αποτελεσμάτων 2ης επιλογής στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα» (ΟΠΣ 5034827)
 18 Sep 2020 Ανακοίνωση Τελικών Αποτελεσμάτων 1ης Επιλογής Στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα» (ΟΠΣ 5034827)
 08 Sep 2020 Ανακοίνωση Προσωρινών αποτελεσμάτων 1ης επιλογής
 03 Jun 2020 Ανακοίνωση προς τους αιτούντες υποψήφιους καταρτιζόμενους
 03 Jun 2020 Διαδικασία ελέγχου πορείας Αίτησης και επισύναψης αρχείων
 29 May 2020 Διαδικασίες αλλαγής επισυναπτόμενων αρχείων
 11 May 2020 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην πράξη